ROLREX Sp. z o.o.
00-235 WARSZAWA, ul. Nowiniarska 8/4
NIP: PL 5252337664

e-mail: rolrex@rolrex.pl

BIURO / ADRES KORESPONDENCYJNY:

05-600 Grójec, ul. Armii Krajowej 47 A
tel. 22 736 32 52

SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE:

05-600 Grójec, ul. Armii Krajowej 47
tel. 48 664 37 13