Finansowanie

Naszym Klientom oferujemy wszechstronną pomoc w uzyskaniu środków na sfinansowanie zakupów. Dotyczy to zarówno pomocy merytorycznej przy wypełnianiu wniosków o pomoc, udzielaniu informacji o aktualnych liniach i programach pomocowych jak i przedstawianiu warunków uzyskania  kredytów i pożyczek udzielanych przez banki komercyjne.

  • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych  oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych – Udzielamy pomocy naszym Klientom w wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania, oraz oferujemy pomoc przy wyborze sposobu sfinansowania zakupów. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie ARiMR: „Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września  2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych  oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2010 nr 169 poz. 1141 z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy należy podać do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy.
  • PROW 2014 -2020 – Udzielamy pomocy naszym Klientom w realizacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania, oraz oferujemy pomoc przy wyborze sposobu sfinansowania zakupów.
  • kredyty i pożyczki komercyjne – współpracujemy z bankami i instytucjami finansowymi specjalizującymi się w udzielaniu kredytów / pożyczek rolnikom. Naszym priorytetem jest uproszczenie procedur i wymogów dotyczących ilości i rodzaju dokumentów potrzebnych do uzyskania finansowania w połączeniu z korzystnymi warunkami oprocentowania.