Rolrex Sp. z o.o

Al. Krakowska 63
05-552 JABŁONOWO
ul. Armii Krajowej 47 A
05-600 GRÓJEC
tel. (22) 736 32 52
kom. 695 185 546